Summering

Attityd är viktigare än någonsin när du rekryterar. Ledande varumärken väljer attityd. De anser att det är enklare att lära sig områdeskunskap än en bra attityd. Vågar du vinna?

  1. Anställ attityd – träna färdigheter
  2. Anställ från olika branscher. Annars får du attityd-inavel.
  3. Anställ attityd som som matchar er vision och värderingar.

Varför anställa attityd?

Det finns ett känt citat som på engelska kallas för ”Hire for attitude – train for skills”. På svenska blir innebörden. Anställ attityd – Träna färdigheter”. I denna korta mening ligger så mycket framgång för så många bolag och varumärken. Ändå så misslyckas vi till stora delar gravt med detta. Påståendet innebär att för många företag så är de anställdas attityd den viktigaste tillgången. Inte de exakta skills de har när de börjar.

Attityd är en gåva en människa har som tar längre tid att träna upp en en specifik kunskap inom ett område. Detta ställes på sin spets när du anställer ny personal.

Ex: Du ska anställa en ny tjänst. Du har två slutkandidater. Kandidat nr 1 har gått på rätt universitet och har alla diplom. Däremot är kandidat nr 1 inte speciellt kreativ eller typen som direkt passar in den värdegrund av entreprenörskap som ditt bolag påstår sig ha. Kandidat nr 2 har lång erfarenhet inom området men saknar en utbildning som är som handen i handsken. Under intervjun och du tar in referenserna så målas en bild upp av en kandidat nr 2 passar in i er värdegrund och har en inställning som stämmer in med er kultur.

10 000-kronors frågan: vem ska du välja? Enligt påståendet ovan så är attityden en triumferande faktor. En människa med rätt attityd skapar ett driv och ett intraprenörskap som inte går att träna upp. Kunskap däremot går alltid att träna upp. Bara du har rätt attityd… Ni fattar.


Lite fakta på det, tack!

Åtskilliga varumärken som är starka är det genom deras förmåga att anställa attityd. Southwest Airlines anställer ex människor med “Warrior Spirit”.

I Harvard Business Review ligger en artikel från 2011, Hire for Attitude, Train for Skill. Artikeln berättar genom ett utdrag från The New Yorker om Dr Fernandopulle som får ett uppdrag av ett fackförbund. Många av de låglönearbetare som var knutna till facket hade sjukkostnader som skenat. En liten procent av sjuka stod för majoriteten av kostnaderna. Effekten blev att låglönearbetarnas inte löner kunde höjas.

Att anställa attityd

Dr. Fernandopulles lösning var bygga upp en ny slags klinik där anställningarna var attityd-drivna. Attityden blev tydlig i kulturen. Under morgonmötena var alla med, inte bara doktorer och sjuksköterskor. Även en socionom och kontoristen fanns på plats. Dessutom anställdes sk “hälsotränare”. Hälsotränarna kunde träffa patienterna oftare och bygga en relation. Dr. Fernandopulle berättar att det han sökte var människor som kunde konsten att lära känna patienter och förstå deras situationer. Få av dessa hälsotränare hade erfarenhet av sjukvård; en kom från ett casino, en från ett varuhus och en från Dunkin’ Donuts.

He told me that he’d had to replace half of the clinic’s initial hires—including a doctor—because they didn’t grasp the focus on patient service.

“We recruit for attitude and train for skill,” Fernandopulle said. “We don’t recruit from health care. This kind of care requires a very different mind-set from usual care. For example, what is the answer for a patient who walks up to the front desk with a question? The answer is ‘Yes.’ ‘Can I see a doctor?’ ‘Yes.’ ‘Can I get help making my ultrasound appointment?’ ‘Yes.’ Health care trains people to say no to patients.”He told me that he’d had to replace half of the clinic’s initial hires—including a doctor—because they didn’t grasp the focus on patient service.

Utdrag från The New Yorker.

Resultatet blev att man genom attityden mot patienterna inte fokuserade på kostnaden utan deras långsiktiga välmående. Effekten blev en helhetssyn som skapade bättre hälsa och i längden sänkte kostnaderna. Patienterna var vinnare, facket och alla anställa var vinnare, samhället var vinnare. 
Hur lyckades man? Återigen – attityd, attityd, attityd!

Våga anställa utanför ankdammen

Modet att våga ta in anställda utanför din vanliga rekryteringspool är kritiskt. Allvarligt – vem vill ha en helt homogen arbetsplats? Rackans va tråkigt. Fällan är att vi gärna anställer den typ av person vi själva är. Farligt! Därför måste detta upp så strategisk ledningsnivå. Om ni vill ha mervärden i er attityd – se över en anställningspolicy.

Jag vet inte hur många gånger jag stött på “den nya talangen” på ett bolag som genuint är ett stort svart hål av anti-karma.

Jag vet inte hur många gånger jag stött på den nya talangen på ett bolag som genuint är ett stort svart hål av anti-karma. Vem vill arbeta med en sådan kund? Seriöst?

Kan en bank kan du 🙂

Andra exempel på hur attityd förändrar visar Arkadi Kuhlmann, grundare och VD för banken ING Direct USA. ING skakade om bankvärlden genom att anställa utanför de vanliga bankmänniskorna. Arkadi Kuhlman säger:


“If you want to renew and re-energize an industry, don’t hire people from that industry. You’ve got tountrain them and then retrain them. I’d rather hire a jazz musician, a dancer, or a captain in the Israeli army. They can learn about banking. It’s much harder for bankers to unlearn their bad habits.”


Agera mera och våra gå på attityden!

Om ni inte ser förändring – se till att anställa människor som inte tänker som ni alltid gjort. 
Ni behöver en ny attityd och den ska ni anställa.

Jonas Sandwall // SUPRBRAND // be your brand