ÖVERSIKT VOMK

Detta är en serie i fyra delar.
I serien går jag igenom en modell för ansvar i ledarskap: VOMK.

Läs mer på LinkedIn PULSE

 1. Vision: Här finns vision, strategier och mål. Det handlar om vad vi ska göra, varför vi gör det och var vi ska.
  LÄS DEL 1: VISION
 2. Organisation: I del två kommer organisationen som säkerställer att vi organiserar och strukturar oss för att kunna utföra visionen. Kortfattat vem gör vad? LÄS DEL 2: ORGANISATION
 3. Mätning: För att styra vår organisation behöver vi berätta vad vi ska mäta.Det vi mäter är det vi vill ha gjort.
  LÄS DEL 3: MÄTNINGAR
 4. Kultur: Kulturen handlar om hur vi gör det. Vår personlighet som organisation eller företag. Du som ledare sätter standard för lägsta ribban.
  LÄS DEL 4: KULTUR – KOMMER SNART!

 

DEL 2: Organsationen och strukturen utför visionen

Organisation, strukturer och processer finns till för att visionen ska hända. Det är essentiellt att se till att dessa uppfyller denna funktioner.

Organisation, strukturer och processer finns till för att visionen ska hända.

Du kan ha en glasklar vision och veta var ni ska. Men det är supersvårt att veta hur du ska sätta en struktur med positioner inom organisationen för att visionen ska bli verklighet.

Det gör att vi måste se till att stämma av om organisationens struktur och processer rör sig i rätt riktning. Detta innehåller en stor mängd arbete som inte går att runda. Inga genvägar är möjliga att ta.

Fällan i en platt organisation

Fällan i en platt organisation är ansvar. Om du inte har någon direkt över dig och stor frihet i det mesta av din arbetssituation så finns det en risk att arbetet inte följer visionen.

Frågan kvarstår alltid – vem står för ledarskapsansvaret? För utan ett ansvar skapas förvirring. När förvirring uppstår förlorar alla.

Frågan kvarstår alltid – vem står för ledarskapsansvaret? För utan ett ansvar skapas förvirring. När förvirring uppstår förlorar alla.

I en artikel på Fastcompany.com tar man upp detta dilemma:

Today’s preferred “flat” organizational structure with few hierarchical levels and looser boundaries—the kind that Google has valued since its beginning—may attract more talent and allow companies to grow more quickly, but as more companies flatten, they still need to operate with leadership thinking.

Läs artikeln på fastcompany.com

Transparens är lösningen

Med denna utmaning så är transparens den faktor som många platta organisationer saknar. För när du skapar en platt organisation så bryter du ner olika ledarskapsfunktioner i mindre ledarskap. Man kan säga att många mindre bolag består av funktioner där alla på ett eller annat sätt är ledare. (Detta kan naturligtvis ställa till problem om människor inte har de egenskaperna).

Genom att skapa en platt organisation har du också byggt in ett större behov av transparens. Om processen i organisationen kräver att alla ska leda sin verksamhet så måste de var fullt insatta i varför och var. En platt organisation kan först fungera när du har transparens i ledarskapet.

Detta är varför så många offentliga verksamheter är ineffektiva. De sätter in en platt modell för organisationen men saknar den transparens som får den att fungera.

2 tips du som ledare kan ta ansvar för i organisationen

 1. Stäm av hur väl organisationens strukturer och processer utför visionen.
  Försök att göra detta 2 ggr år. Här är platsen att se över arbetsbeskrivningar. Är rätt person på rätt plats? Skapar den nya marknadsprocessen rätt utfall? Rör våra processer oss i rätt riktning?
 2. Se över transparansen av information.
  Hur väl kan din organisation och struktur verkställa visionen? Behöver du ser över hur väl insatta dina medarbetare är?

::::

På LinkedIn PULSE

DEL 1: VISIONEN
DEL 2: ORGANISATIONEN
DEL 3: MÄTNINGAR
DEL 4: KULTUREN

::::

Jonas Sandwall // SUPRBRAND // be your brand

Jonas är konsult inom kommunikation och varmärkesbyggnation och en uppskattad föreläsare.

www.suprbrand.com / [email protected]