3P

Det är alltid farligt när ditt varumärke tappar sitt grundsyfte. Du vet det där som är grunden för varför du ens håller på. I dagsläget är det viktigare än någonsin att ett varumärke är mer än ett pengaflöde. Människor vill ha ett syfte i det de köper. Många gånger så startar du ju ett företag för att du en dröm om att förändra, förbättra eller förenkla. Men när det gått ett tag är det lätt att det sätts åt sidan för tre vanliga fällor. Jag kallar dem för tre “P”. Pengar, prestige och position.

Ok. Dessa tre i sig är ju inget problem. Men om de blir slutmålet till varför bygger din business kan ditt varumärke skadas över tid. Du tappar förtroende helt enkelt.

Om pengar, prestige eller position är de enda slutmålen så har de inget mervärde för någon annan än dig själv. Du tappar kunden!!

Pengar

Det är klart att ditt varumärke ska generera cash. Det är inte det som är poängen. Men om pengar är den enda anledningen kommer det att återspeglas genom att kunder inte kommer i fokus. En jakt på pengar kan resultera i dålig kvalitet, brist på strategi och att du tummar på visionen.

Ex: Du vill få större marginaler så du köper in sämre kvalitet i material. Samtidigt står visionen och varumärkeslöftet kvar att det ska vara ett “kvalitetsval”. Alla fattar att det inte funkar. Tyvärr fattar många företagsägare detta allt för sent. Och då är förtroendet redan skadat och det kan vara omöjligt eller svårt att ta upp varumärket igen.

Prestige

Vi vill alla ha någon form av prestige. Visst. Men återigen, ett varumärke handlar om att se till varför det finns till. Om prestige är det enda som räknas så kan du lätt fastna i ett och samma mönster. Jakten på prestige gör att du tappar insikt. Prestige kan natuligtvis vara en del i strategin, men det kan bli en fälla om det samtidigt gör dig högmodig. Högmod går före fall.

Ex: Vi har alla sett grundare som känner sig lite “larger than life”. Det vi menar här är de som till slut uppträder som att de är förmer än andra. Den typen av företagsledare är inte ok längre. Du är ditt varumärke. Du bör vara målmedveten men prestigelös.

Position

Om du jagar en viss position och inte kan ändra kurs under resans gång så är det lätt att du bränner ut varumärket och kunderna. En uppnådd position ska vara ett medel för att uppfylla syftet med varumärket.

Ex: Om du är en biltillverkare kan en ledande position ge dig utrymme att uppfylla just din vision. Men om det bara handlar om att vara nr 1 för att uppfylla dina behov så kommer kunderna att märka det.

Så vad har dessa gemensamt? Varför är de så problematiska? De är alla högriskområden för girighet. Och ingen gillar girighet.

Se till att inte fasta i dessa vanliga fällor. Ett modernt varumärke låter syftet triumfera över dessa tre!

Jonas Sandwall // SUPRBRAND

Be your brand