Summering

Du mäter det du tycker är viktigt. Så är det bara. Det finns ingen väg runt detta. Mätningar och mätvärden är starka signaler internt om vad du som ledare menar att varumärket ska fokusera på.

Det finns otroligt mycket att skriva om detta. Jag vill bara positivt lyfta fram ett par tips på hur du kan våga mäta värderingar och kultur.

1. Använd smarta undersökningar
2. Våga hitta egna mätvärden. Se på kulturen du vill ha och skapa mätvärden utifrån den. 

Värderingar styr vår kultur. Kulturen styr vår personal. Personalen styr våra intäkter. Kan det egentligen finnas något viktigare att mäta än värderingar och kultur?

Digitaliseringen ger oss en grund där vi kan spåra hur kunder söker, rör sig och avslutar affärer. Många gånger så fastar tyvärr konversationen bara kring mätning av externa mål:

 • Likes
 • Delningar
 • Kommentarer
 • Recensioner
 • Slutmål på webbshop
 • Ökad försäljning
 • Vinstmarginal

Detta är naturligtvis bra men vi har möjlighet att göra mer inom våra mjuka och interna värden.

 

Våga mäta kulturen och värderingarna

De flesta bolag har personalundersökningar som tar upp hur man trivs med sitt jobb, syftet, avtal etc. Däremot så är det sällan som bolag lyfter upp årliga undersökningar i hur vi anser att vår kultur fungerar.

Vi lever i en värld där många av våra varumärkens tjänster och produkter drivs av värderingar. Värderingar styr vår kultur. Kulturen styr vår personal. Personalen styr våra intäkter. Kan det egentligen finnas något viktigare att mäta än värderingar och kultur?

2 tips på hur du kan mäta värderingar och kultur

För det första – var kreativ! Det finns många sätt att fånga upp frågan, men jag ger några tips här som du kan använda i din organisation:

 1. Använd smarta undersökningar. Det finns grymma verktyg i bådeGoogle Forms och Survey Monkey. Här kan du ställa frågor och mäta hur anställda uppfattar värdegrund och kultur. Svaren ska naturligtvis vara anonyma. Du kan skicka ut detta en gång per kvartal och ha en levande statistik som alla anställda kommer åt och kan relatera till.
  Ex: Fråga: På en skala från 1-10, hur tycker du att du levt ut vår värdering av vara kreativ och hitta nya lösningar på kunders problem” etc.
 2. Våga hitta egna mätvärden. Se på kulturen du vill ha och skapa mätvärden utifrån den.  Det är lätt att bara göra som alla andra. Men frågan du ska ställa dig är om du har något unikt i din kultur som du vill fånga upp. Bara för att visa på lite tankar:
  Ex: Om ditt företag värdesätter punktlighet – mäter du kulturen av deadlines till kunder?
  Ex: Om du står för att verka för en sund livsstil, mäter ni och uppmuntrar hälsoinsatser hos personalen?
  Ex: Du vill ha en kultur av miljömedvetenhet. Mät hur många engångsartiklar ni gör av med. Kanske är det dags att byta till egna koppar.

 

Jonas Sandwall / SUPRBRAND / be your brand

Jonas Sandwall är konsult inom kommunikation och varumärkesutveckling. 

www.suprbrand.com